Kewangan

Asas Kewangan

Perkara penting yang mesti diambil kira oleh usahawan ialah berapakah kos yang terlibat dan bagaimanakah untuk memperuntukan kewangan bagi memulakan bisnes, sesuai dengan sasaran dan matlamat perniagaan.