Percukaian

Pada amnya di Malaysia, pembayar cukai dikehendaki  membuat pengisytiharan pendapatan dan membayar cukai atas semua jenis pendapatan yang diperoleh;

  • terakru dalam dan diperoleh dari Malaysia, atau
  • diterima di Malaysia daripada luar Malaysia
PENDAPATAN-YANG-DIKENAKAN-CUKAI
Pembayar cukai dikategorikan kepada